ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция.
Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.
МОЯТА БИБЛИОТЕКА
Позволява преглед на заетите от читателя книги - по заглавия, дата на заемане и дата на връщане, както и възможност за презаписване и следене на статуса на заявените книги.

За да видите своя Електронен картон е необходимо да влезете в системата чрез бутона 'Вход' в горния десен ъгъл на сайта.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ:

- Онлайн преглед на Читателски картон
- Онлайн заявка за презаписване на заети библиотечни единици
- Онлайн заявка за запазване на библиотечни единици
- Онлайн преглед на профил на читател
- Онлайн заявка за промяна на профила на читател
- Онлайн заявка за различни услуги (печат, сканиране, ...)
Потребителско име и парола можете да получите в библиотеката.
Нерегистрираните читатели имат достъп само до търсенето в каталога.
За допълнителна информация вижте Помощ.