Програмен продукт I-lib за представяне на бази данни в ИНТЕРНЕТ/ИНТРАНЕТ

I-Lib е специално разработен за представяне в Интернет на библиотечни и информационни бази данни, създавани на основата на CDS/ISIS.
Възможности:
- Представя електронни каталози и картотеки, изградени с програмния продукт CDS/ISIS (DOS/WINDOWS) за ползване в Интернет/Интранет без да се налага промяна в технологията на работа и миграция на данните;
- Поддържа търсене и визуализация на данните на кирилица и латиница;
- Предлага възможност за връзка на библиографските описания с външни файлове (текст, образ, звук) и Интернет - адреси;
- Запазва богатите възможности за търсене на CDS/ISIS, включително и търсене чрез речник;
- Предоставя възможност за едновременно търсене в няколко бази данни;
- Съобразен е с библиотечните стандарти;
- Осигурява средства за отпечатване на библиографски описания;
- Предоставя възможност за представяне на транслитерирани бази данни;
- Съдържа он-лайн помощна информация за работа с продукта на български и английски език.

Предлагаме два начина на търсене в базите данни:
Базово търсене (Basic Search) - Търсене по точна дума или маскирана отдясно дума в базите данни или в отделни техни полета напр. Автор, Заглавие, Издателство, Рубрика и др.; има възможност за избор на до три израза свързани с булевите оператори И, ИЛИ и НЕ.
Търсене през речник (Browse Search): Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от начало или от зададена позиция. Има възможност за селектиране на термините и запитване за тях в базите данни.

С продукта i-Lib са реализирани множество on-line каталози, сред които каталозите на Столична библиотека (http://ilib.libsofia.bg ), УНБ "П.К.Яворов" гр. Бургас (http://www.burglib.org:81), Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив (http://ilib.libplovdiv.com), Народно събрание на Република България (http://library.parliament.bg) и др.


Material type icons by the Bridge Material Type Icons Project