Заявка за търсене:
Търси в поле:
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ:

- Онлайн преглед на Читателски картон
- Онлайн заявка за презаписване на заети библиотечни единици
- Онлайн заявка за запазване на библиотечни единици
- Онлайн преглед на профил на читател
- Онлайн заявка за промяна на профила на читател
- Онлайн заявка за различни услуги (печат, сканиране, ...)
Потребителско име и парола можете да получите в библиотеката.
Нерегистрираните читатели имат достъп само до търсенето в каталога.
За допълнителна информация вижте Помощ.
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
МОЯТА БИБЛИОТЕКА
Моята библиотека е персонално пространство за регистрираните читатели. Тук те могат да изпращат коментари и рейтинги за конкретно произведение в библиотеката или да изграждат собствени тематични списъци с извадки от библиотеката, съдържащи важни и интересни за тях произведения. Библиотеката може да публикува за своите регистрирани читатели специални списъци с препоръчителна литература според профила на потребителя, които също могат да бъдат намерени тук.
Топ 20 автора
Топ 20 заглавия
Топ 20 книги по рейтинг
Показва списък с Топ 20 на книги по рейтинг, гласуван от регистрираните потребители (регистрираните потребители могат да дадат оценка за всяка книга когато пишат коментар за нея).