Библиотека на Лесотехнически университет - София
Контакти:


гр. София, 1756
бул. Климент Охридски № 10
тел. +359 2 91 907, вътр. 345
GPS координати: [N 42.65385, E 23.35875]
E-mail: ltu_biblioteka@abv.bg

Карта:  Библиотека на Лесотехнически университет - София
Отдели:


Работно време:
Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
08.00ч. – 19.00 ч.
Prima-Soft Ltd.

Прима-Софт ООД
(iLib - разработка)
1505 София, ул. Русалка 4
e-mail: office@primasoft.bg
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]

 

СофтЛиб ООД
(iLib - внедряване)
София 1142 ул. "Юрий Венелин" No 42, ет. 1, ап. 1
e-mail: softlib@primasoft.bg, softlib@mail.bg
тел. (02) 980 57 53
GSM 0887 284 725, 0887 240 100